سوالات شما

سوالات رایج کارفرمایان

در این بخش سوالات رایج کارفرمایان قبل از سفارش وبسایت رو مشاهده میکنید.

تمامی وبسایت های طراحی شده در لویی وب دارای استانداردهای روز در زمینه  Responsive می باشند که این امکان را به کاربران سایت شما می دهد که در هر مروگر و با هر رزولوشنی سایت شما را باز کرده و به راحتی از آن استفاده کنند .
 • مشاوره رایگان
 • پشتیبانی یک ساله ۲۴/۷ رایگان
 • آموزش رایگان
 • سئو پایه رایگان
 • ضمانت عملکرد و بازگشت وجه نیز ارائه می‌شود.
درصورت سفارش و درخواست کارفرما محدودیتی در اضافه کردن ماژول های جدید چه در ابتدای ساخت سایت و چه در آینده وجود ندارد و تنها ممکن است به زمان تحویل پروژه اضافه شود .
برای طراحی سایت اقتصادی بین 5 تا 10 روز و برای طراحی وبسایت تخصصی مدت زمان تحویل از ۱۵ روز آغاز می‌گردد.

مسئول مدیریت وبسایت نیاز به آموزش هایی دارد که تمام آموزش ها به صورت کامل و فشرده به همراه وبسایت در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

سوالات بخش طراحی

در این بخش سوالات مرتبط با طراحی ظاهری وبسایت رو مشاهده میکنید.

تمامی وبسایت های طراحی شده در لویی وب دارای استانداردهای روز در زمینه  Responsive می باشند که این امکان را به کاربران سایت شما می دهد که در هر مروگر و با هر رزولوشنی سایت شما را باز کرده و به راحتی از آن استفاده کنند .
 • مشاوره رایگان
 • پشتیبانی یک ساله ۲۴/۷ رایگان
 • آموزش رایگان
 • سئو پایه رایگان
 • ضمانت عملکرد و بازگشت وجه نیز ارائه می‌شود.
درصورت سفارش و درخواست کارفرما محدودیتی در اضافه کردن ماژول های جدید چه در ابتدای ساخت سایت و چه در آینده وجود ندارد و تنها ممکن است به زمان تحویل پروژه اضافه شود .
برای طراحی سایت اقتصادی بین 5 تا 10 روز و برای طراحی وبسایت تخصصی مدت زمان تحویل از ۱۵ روز آغاز می‌گردد.

مسئول مدیریت وبسایت نیاز به آموزش هایی دارد که تمام آموزش ها به صورت کامل و فشرده به همراه وبسایت در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

سوالات بخش فنی

در این بخش سوالات رایج مرتبط با امکانات ، کیفیت و تکنولوژی وبسایت رو مشاهده میکنید.

تمامی وبسایت های طراحی شده در لویی وب دارای استانداردهای روز در زمینه  Responsive می باشند که این امکان را به کاربران سایت شما می دهد که در هر مروگر و با هر رزولوشنی سایت شما را باز کرده و به راحتی از آن استفاده کنند .
 • مشاوره رایگان
 • پشتیبانی یک ساله ۲۴/۷ رایگان
 • آموزش رایگان
 • سئو پایه رایگان
 • ضمانت عملکرد و بازگشت وجه نیز ارائه می‌شود.
درصورت سفارش و درخواست کارفرما محدودیتی در اضافه کردن ماژول های جدید چه در ابتدای ساخت سایت و چه در آینده وجود ندارد و تنها ممکن است به زمان تحویل پروژه اضافه شود .
برای طراحی سایت اقتصادی بین 5 تا 10 روز و برای طراحی وبسایت تخصصی مدت زمان تحویل از ۱۵ روز آغاز می‌گردد.

مسئول مدیریت وبسایت نیاز به آموزش هایی دارد که تمام آموزش ها به صورت کامل و فشرده به همراه وبسایت در اختیار کارفرما قرار میگیرد.